Vrije giften

Vrije giften zijn steeds welkom gedurende het hele jaar. Indien je zelfstandig bent dan kunnen wij ook een factuur bezorgen als sponsoring met aftrek van de BTW. 

Voor giften door particulieren kunnen we evenwel geen fiscale attesten afleveren.