Vrije giften

Vrije giften zijn steeds welkom gedurende het hele jaar ☺️. Indien je zelfstandig bent dan kunnen wij ook een factuur bezorgen als sponsoring met aftrek van de BTW.

Voor giften door particulieren kunnen we evenwel geen fiscale attesten afleveren.